+ - x
 » از همین شاعر
1 مادر مرا نبخش
2 شهر ما خوبترین شهر زمین
3 گلیم بافته دست پدرم
4 عشق رفت
5 روز رویدن لاله به باغ
6 خورشید قاتل است
7 دلم من خانه ی یک قرن خون است

 » بیشتر بخوانید...
 درخت اگر متحرک بدی ز جای به جا
 ای پسته ی دهانت شیرین و انگبین لب
 مکش ای آفتاب از فکر زر بر پشت آتش را
 ز خاک من اگر گندم برآید
 مباد بشکند ای رودها غرور شما
 تو جانا بی وصالش در چه کاری
 منم فتنه هزاران فتنه زادم
 خواهم گرفتن اکنون آن مایه صور را
 می روم هر لحظه از خود روبروی کیستم؟
 دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱


شبنم می شوم
بر گل روی تو
تا آنکه آفتاب چشم حسود خویش
بر من خیره کند
تا آنکه چهره ام
در دامن خوشت
یک سجده جایگاه
یادگار می زند
شبنم می شوم
بر گل روی تو

تا آنکه جان دهم
در گرمی تنت
تا برگ برگ گل
شاهید شود بر این
که خورشید قاتل است

دلو 1386


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *