+ - x
 » از همین شاعر
1 گلیم بافته دست پدرم
2 شهر ما خوبترین شهر زمین
3 مادر مرا نبخش
4 دلم من خانه ی یک قرن خون است
5 خورشید قاتل است
6 عشق رفت
7 روز رویدن لاله به باغ

 » بیشتر بخوانید...
 نه من چين و نه جاپان می روم يار
 رانده
 مات خود را صنما مات مکن
 ترا یک مشت میخواهم
 هر جور کز تو آید بر خود نهم غرامت
 ای خوشا عیشی که باشد ای خوشا نظاره ای
 چون دل من جست ز تن بازنگشتی چه شدی
 شرنگس
 نیم من
 توقع دارم از لطف تو ای صدر نکوآیین

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱


شبنم می شوم
بر گل روی تو
تا آنکه آفتاب چشم حسود خویش
بر من خیره کند
تا آنکه چهره ام
در دامن خوشت
یک سجده جایگاه
یادگار می زند
شبنم می شوم
بر گل روی تو

تا آنکه جان دهم
در گرمی تنت
تا برگ برگ گل
شاهید شود بر این
که خورشید قاتل است

دلو 1386


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *