+ - x
 » از همین شاعر
1 ای به دیدهٔ دریغ خاک درت
2 ای کرده در جهان غم عشقت سمر مرا
3 خه خه به نام ایزد آن روی کیست یارب
4 رخت مه را رخ و فرزین نهادست
5 خه از کجات پرسم چونست روزگارت
6 گلبن عشق تو بی خار آمدست
7 بیا ای جان بیا ای جان بیا فریاد رس ما را
8 تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا
9 در همه عالم وفاداری کجاست
10 پایم از عشق تو در سنگ آمدست

 » بیشتر بخوانید...
 گنجشك های هر درختی مرده در جیبم
 ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم
 ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود
 بگشای لب شیرین بازار شکر بشکن
 کجا شد عهد و پیمانی که کردی دوش با بنده
 اتاک الصوم فی حلل السعود
 امشب جان را ببر از تن چاکر تمام
 ای پریچهره که آهنگ کلیسا داری
 خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم
 یار خود را خواب دیدم ای برادر دوش من

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

در همه عالم وفاداری کجاست
غم به خروارست غمخواری کجاست
درد دل چندان که گنجد در ضمیر
حاصلست از عشق دلداری کجاست
گر به گیتی نیست دلداری مرا
ممکن است از بخت دل باری کجاست
اندرین ایام در باغ وفا
گر نمی روید گلی خاری کجاست
جان فدای یار کردن هست سهل
کاشکی یار بسی یاری کجاست
در جهان عاشقی بینم همی
یک جهان بی کار با کاری کجاست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *