+ - x
 » از همین شاعر
1 خاک خسته
2 ماه پیشونی
3 رازقی
4 گل سرخ
5 مرا به خانه ام ببر
6 پل
7 با من از ایران بگو
8 قصه ی وفا
9 فاجعه
10 کندو

 » بیشتر بخوانید...
 باز ترش شدی مگر یار دگر گزیده ای
 اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم
 ای بس که از آواز دش وامانده ام زین راه من
 روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست
 بگو ای تازه رو، کم کن ملولی
 رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین
 دل من که باشد که تو را نباشد
 بگذر از من که دلی خسته و پر غم دارم
 راز را اندر میان نه وامگیر
 خلاصه دو جهان است آن پری چهره

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

نعره کن ای سرزمین جان سپردن
نعره کن
نعره کن ای خاک خسته، خاک مردن
نعره کن
شب هق هق
شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گریه پرم
خانه ی هم غصه کجاست؟
این همه جوخه، این همه دار
این همه مرگ
این همه عاشق خفته در خون
این همه زندان، این همه درد
این همه اشک
نعره هایت کو خاک گلگون؟
خاک گل مردگی و قحطی و آفت زدگی
وطن تعزیه در مرگ و مصیبت زدگی
شب یاران، شب زندان
شب ویرانی ما
شب اعدام رفیقان گل و نور و صدا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *