+ - x
 » از همین شاعر
1 صدایم کن
2 خاک خسته
3 قصه ی وفا
4 فریاد زیر آب
5 پل
6 مار در محراب
7 رازقی
8 مرا به خانه ام ببر
9 کندو
10 عشق من عاشقم باش

 » بیشتر بخوانید...
 این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه ست
 اشتباه باور
 صوفی بیا که آینه صافیست جام را
 با یک خبر داغ چراغان شده ای باز
 حسن تو همیشه در فزون باد
 گر خورد آن شیر عشقت خون ما را خورده گیر
 به ما ای لاله خود را وانمودی
 خیام اگر ز باده مستی خوش باش
 بشوران کله را هی! هی! شهید پیسه دار آید
 پرنده

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است
باری از خون، پهنه ی برزن و میدان سرخ است

ده به ده، پرچم خشم است که بر می خیزد
مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

تا گل خونی فریاد در این باغستان
ساقه از ضربه ی شلاق زمستان سرخ است

وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران
تا در این دشت، غرور کینه داران سرخ است

رو سیاه است اگر این شب مردم کش بد
تا دم صبح وطن، سینه ی یاران سرخ است

با تو سرسبزی از ایثار سیه پوشان است
ای مسلط دستت از خون شهیدان سرخ است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *