+ - x
 » از همین شاعر
1 فاجعه
2 پل
3 ماه پیشونی
4 همسفر
5 عشق من عاشقم باش
6 با من از ایران بگو
7 قصه ی وفا
8 فریاد زیر آب
9 رازقی
10 خاک خسته

 » بیشتر بخوانید...
 بیا ای مونس جان های مستان
 نسیمی مژده یی آورده امشب
 ما ز یاران چشم یاری داشتیم
 گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری
 یا رب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان
 افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد
 پارسی را پاس میداریم
 باز به بط گفت که صحرا خوشست
 گرم در گفتار آمد آن صنم این الفرار
 بویی همی آید مرا مانا که باشد یار من

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است
باری از خون، پهنه ی برزن و میدان سرخ است

ده به ده، پرچم خشم است که بر می خیزد
مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

تا گل خونی فریاد در این باغستان
ساقه از ضربه ی شلاق زمستان سرخ است

وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران
تا در این دشت، غرور کینه داران سرخ است

رو سیاه است اگر این شب مردم کش بد
تا دم صبح وطن، سینه ی یاران سرخ است

با تو سرسبزی از ایثار سیه پوشان است
ای مسلط دستت از خون شهیدان سرخ است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *