+ - x
 » از همین شاعر
1 ماه پیشونی
2 پل
3 فاجعه
4 صدایم کن
5 مرا به خانه ام ببر
6 مار در محراب
7 گل سرخ
8 خانه سرخ است
9 آوازهای سرزمین صبوری
10 قصه ی وفا

 » بیشتر بخوانید...
 كجاست عمر، صعود سریع اعداد است
 کژدم ِ عسل دختر
 ای رونق نوبهار برگو
 بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
 من پاکباز عشقم تخم غرض نکارم
 بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را
 گل گفت مرا نرمی از خار چه می جویی
 طعنه ساز
 سال ها دفتر ما در گرو صهبا بود
 دل که تصویر تورا ثانیه یی یاد آورد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

برای خواب معصومانه ی عشق
کمک کن بستری از گل بسازیم
برای کوچ شب هنگام وحشت
کمک کن با تن هم پل بسازیم
کمک کن سایه بونی از ترانه
برای خواب ابریشم بسازیم
کمک کن با کلام عاشقانه
برای زخم شب مرهم بسازیم
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو
میون سفره ی شب تو با من
بذار بین من و تو دستای ما
پلی باشه واسه از خود گذشتن
تو رو می شناسم ای شبگرد عاشق
تو با اسم شب من آشنایی
از اندوه تو و چشم تو پیداست
که از ایل و تبار عاشقایی
تو رو می شناسم ای سر در گریبون
غریبگی نکن با هق هق من
تن شکسته تو بسپار به دست
نوازش های دست عاشق من
به دنبال کدوم حرف و کلامی؟
سکوتت گفتن تمام حرفاست
تو رو از تپش قلبت شناختم
تو قلبت، قلب عاشق های دنیاست
تو با تن پوشی از گلبرگ و بوسه
منو به جشن نور و اینه بردی
چرا از سایه های شب بترسم
تو خورشید رو به دست من سپردی
کمک کن جاده های مه گرفته
من مسافرو از تو نگیرن
کمک کن تا کبوترهای خسته
رو یخ بستگی شاخه نمیرن
کمک کن از مسافرهای عاشق
سراغ مهربونی رو بگیریم
کمک کن تا برای هم بمونیم
کمک کن تا برای هم بمیریم
بذار قسمت کنیم تنهاییمونو
میون سفره ی شب تو با من
بذار بین من و تو دستای ما
پلی باشه واسه از خود گذشتن


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *