+ - x
 » از همین شاعر
1 آوازهای سرزمین صبوری
2 رازقی
3 مار در محراب
4 پل
5 فریاد زیر آب
6 قصه ی وفا
7 با من از ایران بگو
8 خانه سرخ است
9 فاجعه
10 عشق من عاشقم باش

 » بیشتر بخوانید...
 آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
 اندر این جمع شررها ز کجاست
 ز رویت دسته ی گل می توان کرد
 گریه تلخ
 به جان او که گرم دسترس به جان بودی
 به گلشنی که دهم عرض شوخی او را
 مهمان یاد های توام در دوام شب
 در دل را بروی کس نبستم
 هر نفسی از درون دلبر روحانیی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تو غربتی که سرده
تمام روز و شبهاش
غریبه از من و ما
عشق من عاشقم باش
عشق من عاشقم باش
که تن به شب نبازم
با غربت من بساز
تا با خودم بسازم
عشق من عاشقم باش
تو خواب عاشقا رو
تعبیر تازه کردی
کهنه حدیث عشق رو
تفسیر تازه کردی
گفتی که از تو گفتن
یعنی نفس کشیدن
از خود گذشتن من
یعنی به تو رسیدن
قلبمو عادت بده
به عاشقانه مردن
از عشق زنده بودن
از عشق جون سپردن
عشق من عاشقم باش
وقتی که هق هق عشق
ضجه ی احتیاجه
سر جنون سلامت
که بهترین علاجه
عشق من عاشقم باش
اگر چه مهلتی نیست
برای با تو بودن
اگر چه فرصتی نیست
عشق من عاشقم باش
نذار بیفتم از پا
بمون با من که بی تو
نمی رسم به فردا
عشق من عاشقم باش


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *