+ - x
 » از همین شاعر
1 مرا به خانه ام ببر
2 پل
3 صدایم کن
4 خانه سرخ است
5 رازقی
6 گل سرخ
7 کندو
8 فریاد زیر آب
9 ماه پیشونی
10 آوازهای سرزمین صبوری

 » بیشتر بخوانید...
 به یاد آرد دل بیتاب اگر نقش میانش را
 چو زد فراق تو بر سر مرا به نیرو سنگ
 رو رو ای جان سبک خیز غریب سفری
 آن کس که ز تو نشان ندارد
 در ارتباط آتش و سیگار می سوزم
 اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید
 آواره
 یادش بخیر! خاطر آن کس که داغ داشت
 ارجعی زآمدنش طبل و لوا دار بود
 مندیش از آن بت مسیحایی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

به خاطر آور، که آن شب به برم
گفتی که: بی تو، ز دنیا بگذرم
کنون جدایی نشسته بین ما
پیوند یاری، شکسته بین ما
گریه می کنم
با خیال تو
به نیمه شب ها
رفته ای و من
بی تو مانده ام
غمگین و تنها
بی تو خسته ام
دل شکسته ام
اسیر دردم
از کنار من
می روی ولی
بگو چه کردم
رفته ای و من آرزوی کس
به سر ندارم
قصه ی وفا با دلم مگو
باور ندارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *