+ - x
 » از همین شاعر
1 فصل سبز شعر
2 خاطره ها
3 باور
4 فریاد
5 شب
6 کارخانه ی ستم
7 سرنوشت باغ
8 حافظ
9 اژدها
10 بدخشانم

 » بیشتر بخوانید...
 ای آسمان این چرخ من زان ماه رو آموختم
 کور و کر می خواهمت نی کور و نی کر می شوی
 ای چشم تو مهمیز جنون وحشی رم را
 ای یار یگانه چند خسبی
 این سنگ ملون که گهر می نامند
 آمده ای بی گه خامش مشین
 از جمله رفتگان این راه دراز
 دگربار این دلم آتش گرفتست
 به باغ بلبل از این پس نوای ما گوید
 عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

اشکهایت را درپای تاک بریز
شاید روزی در شرانهای عزیزی جریان بیابد
و پیام شفاف آشنایی را
بدان کس برساند که:
(( تو خواسته باشی))


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *