+ - x
 » از همین شاعر
1 پیام
2 خاطره ها
3 آزادگی
4 اغوا
5 فریاد
6 فصل سبز شعر
7 باور
8 باز سردار دگر را کشتند
9 شب
10  کاکه کیست

 » بیشتر بخوانید...
 چند از این راه نو روزگار
 سیه چارد سرم افکنده منبر
 ماست مالی شده مفهوم تو مریم دیگر!
 نگفتمت که تو سلطان خوبرویانی
 گرد راه
 تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت
 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
 غلام پاسبانانم که یارم پاسبانستی
 دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو
 از دور بدیدم آن پری را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

اشکهایت را درپای تاک بریز
شاید روزی در شرانهای عزیزی جریان بیابد
و پیام شفاف آشنایی را
بدان کس برساند که:
(( تو خواسته باشی))


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *