+ - x
 » از همین شاعر
1 دام مهرویان
2 خاکستر پروانه
3 آهنگ عاشقانه
4 دیوانه می رقصد
5 تبسم
6 قانون خموشی
7 بسمل ناز
8 جرس قافله
9 نرگس مستانه
10 طرح ناز

 » بیشتر بخوانید...
 بر سر گوری که روزی بود آتشگاه عشق من
 اغوا
 دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد
 روضه خلد برین خلوت درویشان است
 از این درخت بدان شاخ و بر نمی بینی
 زیبا رویان شوی ندارند
 آه خجسته ساعتی که صنما به من رسی
 چونی و چه باشد چون تا قدر تو را داند
 ترسم که از این رابطه، یک بار دلت بد شده باشد
 روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رنگ آرزو

زبس به وصل تو آهنگ جستجوست مر ا
به هر طریق امید تو رو بروست مرا

زجوش جرات ایجاد خواهش وصلت
به هر چه می نگرم رنگ آرزوست مرا

زبس زسعی سراغ تو سرعت آهنگم
هجوم آبله
عمریست آبروست
مرا

درآن زمان که خیالت دمد زروزن هوش
جنون ز جبهه عرقریز مو به موست مرا

چو شمع با سر افتاده کشمکش دارم
هنوز تیغ نفس رخنه در گلوست مرا

چو بلبلان به قفس رشته می کنم شیون
که عهد کهنه به آن حسن و رنگ و بوست مرا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *