+ - x
 » از همین شاعر
1 پارسی
2 دریا
3 مادر
4 خیال من یقین من
5 دو رباعی
6 ملت من
7 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی
8 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
9 انتظار
10 هرشب هوای كوچه ی دلدار میكنم

 » بیشتر بخوانید...
 جام پر کن ساقیا آتش بزن اندر غمان
 سکوت من زیباست
 کبریت
 ای مطرب دل برای یاری را
 جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
 من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم
 به هر کو رهزنان چشم و گوش اند
 آن چیست یکی دختر دوشیزه ی زیبا
 معنی طاهاست صورت بای بسم الله را
 از چه خار از من خوری ای جامه خارايی بيا

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *