+ - x
 » از همین شاعر
1 دریا
2 با یاد چشمهای تو
3 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
4 ملت من
5 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
6 در انتحار لحظه ها
7 خداحافظ گل سوری
8 آزادی
9 دو رباعی
10 هرشب هوای كوچه ی دلدار میكنم

 » بیشتر بخوانید...
 عبث
 بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستم
 ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
 چهاردهم
 شعر ناتمام
 در لطف اگر بروی شاه همه چمنی
 ای دل به کجایی تو آگاه هیی یا نه
 گنج
 اقبل الساقی علینا حاملا کاس المدام
 ترا از آستان خود براندند

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *