+ - x
 » از همین شاعر
1 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
2 عشق چیست؟
3 انتظار
4 درخت
5 من آن موج گرانبارم كه در دامن نمی گنجم
6 ملت من
7 دو رباعی
8 خداحافظ گل سوری
9 با یاد چشمهای تو
10 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی

 » بیشتر بخوانید...
 ماییم و دو چشم و جان خیره
 قرن ما
 بنفشه زلف من ای سر و قد نسرین تن
 ای بلا جویان کوی انتظار
 تنهایی در صورتم جیغ می زند
 دیدار شد میسر و بوس و کنار هم
 رفتیم و کس نگفت ز یاران که یار کو؟
 جمالت آفتاب هر نظر باد
 آن عشق که از پاکی از روح حشم دارد
 گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *