+ - x
 » از همین شاعر
1 پارسی
2 انتظار
3 خداحافظ گل سوری
4 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
5 دو رباعی
6 گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها
7 مادر
8 دریای عشق و موج گهرزاست پارسی
9 درخت
10 کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند

 » بیشتر بخوانید...
 دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد
 صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
 انتقام
 همه بازان عجب ماندند در آهنگ پروازم
 جهان دل ، جهان رنگ و بو نیست
 حسرت فروش
 حسن شرم آیینه داند روی تابان ترا
 گر دم از شادی وگر از غم زنیم
 يک عمر در پی تو دويدم دگر بس است
 بخش دوم

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۲

جهنمی كه درآن دست های عاشق من
درخت آتش را
ز پنك نورس گلبته های آزادی
چراغ می بندد
بهار، خانه ی فردای انتظار منست
و نوده نوده ی آن
غریق رحمت انفاس لطف بارانیست
كه از صداقت عهد تو فصل می گیرد

پل علم 24 – اسد 1363


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *