+ - x
 » از همین شاعر
1 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
2 من و دریچه ی من
3 در انتحار لحظه ها
4 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
5 انتظار
6 پارسی
7 دو رباعی
8 خداحافظ گل سوری
9 با یاد چشمهای تو
10 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی

 » بیشتر بخوانید...
 امسال بلبلان چه خبرها همی دهند
 امتزاج روح ها در وقت صلح و جنگ ها
 گل سرخ غربت
 نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
 قرار زندگانی آن نگارست
 هر که را گشت سر از غایت برگردیدن
 چهار بیتی ها
 بگو دلرا که گرد غم نگردد
 مر عاشق را ز ره چه بیمست
 فقط خواب

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۲

جهنمی كه درآن دست های عاشق من
درخت آتش را
ز پنك نورس گلبته های آزادی
چراغ می بندد
بهار، خانه ی فردای انتظار منست
و نوده نوده ی آن
غریق رحمت انفاس لطف بارانیست
كه از صداقت عهد تو فصل می گیرد

پل علم 24 – اسد 1363


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *