+ - x
 » از همین شاعر
1 شاعران راست می گویند
2 مرگ
3 فقط و فقط تو را
4 گنج
5 رقص چوب ها
6 خیال
7 حق با پدر بود
8 می لغزد
9 عریان
10 سه کنجی اتاق

 » بیشتر بخوانید...
 ای یار من ای یار من ای یار بی زنهار من
 از دار ملک لم یزل ای شاه سلطان آمدی
 عاشقان را آتشی وآنگه چه پنهان آتشی
 دلم از شيوه های يار تنگ است
 سوگ سرود ۱
 از گپ که بگذریم سرم چون کدو شده
 احساس
 قرابه باز دانا هش دار آبگینه
 امروز دیدمت که تو در خانهء منی
 گر یار لطیف و باوفایی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

داغ تو را به هوای حجرالاسود
شامی هزار خیال سفید پوش
بر دلم دست می کشد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *