+ - x
 » از همین شاعر
1 خیال
2 عریان
3 در فاصله ی دردناک آب، میان قاره ها
4 ماسک
5 زمان
6 رقص چوب ها
7 حق با پدر بود
8 تمام روز، تمام شب
9 قاصدک ها
10 اشک

 » بیشتر بخوانید...
 تبعیدگاه
 باد گاهی قدمش را به تماشا می برد
 بیا دل بر دل پردرد من نه
 نگفتمت مرو آنجا که مبتلات کنند؟
 در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش
 گر تو خواهی وطن پر از دلدار
 خطوط سرنوشت
 ای یوسف خوش نام هی در ره میا بی همرهی
 چمن جز عشق تو کاری ندارد
 زیر پیراهنت جای من است

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

داغ تو را به هوای حجرالاسود
شامی هزار خیال سفید پوش
بر دلم دست می کشد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *