+ - x
 » از همین شاعر
1 کوچه ی معشوق
2 دیوانه می رقصد
3 رنگ آرزو
4 لعل جان بخش
5 طرح ناز
6 تبسم
7 حسرت فروش
8 رشته ی امید
9 لشکر مژگان
10 آهنگ عاشقانه

 » بیشتر بخوانید...
 جانا قبول گردان این جست و جوی ما را
 در انتظار تو
 بانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه ی دل
 ببستی چشم یعنی وقت خوابست
 امشب چه باعث است که خوابم نمی برد
 هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
 صوفیانیم آمده در کوی تو
 زشت کسی کو نشد مسخره یار خوب
 تا یک نگه بینم ترا یک عمرت ارمان میکنم
 باز شد روزنی از گلشن شیراز به من

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

برق درخشان

یا رب این یک قطره خونم محو توفان کی شد
دیده لبریز این قدر از درد هجران کی شد

حسن محبوب کی زد بس برق حیرت بر سرم
دست امیدم چنین افسون دامان کی شد

عافیت ها رایگان رفت از کفم شد عمر ها
جان و دل رنجور در امید درمان کی شد

در تحیر سوختم، شد عمر ها ای دوستان
این قدر خون دلم لعل بدخشان کی شد

لاله آسا داغ شد دل، حسرت آهنگم هنوز
هستی ام آماده برق درخشان کی شد

انقیاد آهنگ عشقم، بی سر و برگ طلب
شمع آسا سوختم، این شعله سامان کی شد

عمر ها شد می تپم بسمل صفت برگرد خویش
رشته مرغ دل ندانم صید امکان کی شد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *