+ - x
 » از همین شاعر
1 عاقبت مثل سگی، روی سرک خواهی مرد
2 وقتی خدا بهشت مرا آفریده بود
3 سری را سرنوشت از مادری بیرون نیاورده
4 قیامت می شود روزی که از من رو بگردانی
5 از گپ که بگذریم سرم چون کدو شده
6 امشب کنار لاش خودت ساعتی بمان
7 حرفی میان ما شد و اما به دل نگیر
8 آیینه بمان پیش رخت، رنگ بینداز
9 گفتی جهان شبیه تو احمق نداشته
10 از گورها بگیرید اینک سراغ ما را

 » بیشتر بخوانید...
 تا بر لب من آه شرر باری هست
 ای ز مقدارت هزاران فخر بی مقدار را
 زن زدن
 دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهان
 چو سحرگاه ز گلشن مه عیار برآمد
 ای جان گذرکرده از این گنبد ناری
 چو مهر عشق سلیمان به هر دو کون تو داری
 نه عقلی و نه ادراکی و من خود خاک و خاشاکی
 مرا پرسی که چونی بین که چونم
 یک سایه نوازش

۴.۳
امتیاز: ۴.۳ | مجموع آراء: ۲۱

می رسی نرم تر از نم نم باران کرده
هر چه دل بر سر راهست پریشان کرده

دیگر از حوصله و صبر به من حرف نزن
با همه عشق مرا دست و گریبان کرده

کار تو نیست، گلم! ما خودمان می فهمیم
آسمان قسمت ما را زده ویران کرده

ما نباشیم و تو یک روز بدانی، مریم!
چه قدر عاشقکت پشت تو گریان کرده

گفتمت طاقت ناز تو ندارم، گفتی:
می کنم آ نچه نصیب تو خداجان کرده

خیر باشد تو بکن هر چه دلت می خواهد
زنده گی را دل ما صدقۀ جانان کرده


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *