+ - x
 » از همین شاعر
1 لعل بدخشان
2 قانون خموشی
3 صبحگاه مراد
4 رشته ی امید
5 بسمل ناز
6 تنگنای زنده گی
7 خاکستر پروانه
8 ظرف استغنا
9 نرگس مستانه
10 آهنگ عاشقانه

 » بیشتر بخوانید...
 یقین دانم که روزی حضرت او
 پیش شمع نور جان دل هست چون پروانه ای
 خونابه چکان چشمم ازبارش جان امشب
 اثر دور است ازین یاران حقوق آشنایی را
 مرا هر دم همی گویی که برگو قطعه شیرین
 تعویذ
 تبسم
 خانه را در بی کسی طی می کنم
 از میان هزارتا خود من

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

قانون خموشی

باز قانون خموشی نوحه سامان می شود
خامه ذوقم سوآد آمیز جولان می شود

ترجمان زاده طبعم نگردد جز خرد
فهم ناقص را کجا این لفظ بهتان می شود

نیست این کثرت نمایی غیر اثبات و جوب
گر تدقق در طلوع صبح امکان می شود

ششجهت آینه دارد جلوه
یکتای اوست
غفلت اینجا گر فنا شد وصل بنیان می شود

نیست بی سر حقیقت گر می عشق مجاز
" می رسد این قطره هم جاییکه طوفان می شود"

رشته طبعت ساخت عمری با جهان غنچه گی
از نیسم صبر و تمکینت گلستان می شود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *