+ - x
 » از همین شاعر
1 در پیکر من سیخ و جگر می روید
2 چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید
3 نشد از پرده تنها حق رخ تابیدنم پنهان
4 کَلفَهشنگ
5 تا آرزوی دیدن تو می شود غزل
6 بی تو یک شب دختر رویا شدم
7 باورشکن
8 زپیراهن تنت را گر ربایم
9 تا یک نگه بینم ترا یک عمرت ارمان میکنم
10 مرا « بوسیدنی پیکر » بگویی

 » بیشتر بخوانید...
 مرا در دل همی آید که من دل را کنم قربان
 گفتی جهان شبیه تو احمق نداشته
 اندرآمد شاه شیرینان ترش
 گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند
 لحظه های رفتنت را می زند گیتار دیوار
 اگر او ماه منستی شب من روز شدستی
 زندگی خار و خشت میخواهد
 خم نیرنگ
 ای جهان آب و گل تا من تو را بشناختم
 مباد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گهی خواهم که برف ناب گردم
به کلفهشنگِ تر، شبتاب گردم
در آغوش تو یک کابل زمستان
میان بازوانت آب گردم


2- دی- 1391


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *