+ - x
 » از همین شاعر
1 گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر
2 تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
3 مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق
4 بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
5 ما بی غمان مست دل از دست داده ایم
6 دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده
7 دست از طلب ندارم تا کام من برآید
8 گر می فروش حاجت رندان روا کند
9 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
10 سلام الله ما کر اللیالی

 » بیشتر بخوانید...
 اُحُد (3)
 رباب مشرب عشقست و مونس اصحاب
 مطرب و نوحه گر عاشق و شوریده خوش است
 قماش و نقره و لعل و گهر چیست؟
 طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را
 بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما
 اين بود خواهش يگانهٔ ما
 نزدیک توام مرا مبین دور
 خانه دل باز کبوتر گرفت
 به گلشنی که دهم عرض شوخی او را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
که تاب من به جهان طره فلانی داد
دلم خزانه اسرار بود و دست قضا
درش ببست و کلیدش به دلستانی داد
شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
به مومیایی لطف توام نشانی داد
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
که دست دادش و یاری ناتوانی داد
برو معالجه خود کن ای نصیحتگو
شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت
دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *