+ - x
 » از همین شاعر
1 آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
2 خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم
3 چراغ روی تو را شمع گشت پروانه
4 منم که دیده به دیدار دوست کردم باز
5 آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
6 مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام
7 صلاح کار کجا و من خراب کجا
8 ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
9 اگر به باده مشکین دلم کشد شاید
10 می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی

 » بیشتر بخوانید...
 تا چند اسیر عقل هر روزه شویم
 گرمی مجوی الا از سوزش درونی
 خوش خبر باشی ای نسیم شمال
 میان ما درآ ما عاشقانیم
 صوفیانیم آمده در کوی تو
 مطربم سرمست شد انگشت بر رق می زند
 بخش پنجم
 عبث
 نحن الی سیدنا راجعون
 در پرده دل بنگر صد دختر آبستان

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱

شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد
زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد
گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن
که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد
ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ
از این فسانه هزاران هزار دارد یاد
قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش
ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند
که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم
که لاله می دمد از خون دیده فرهاد
مگر که لاله بدانست بی وفایی دهر
که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد
بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم
مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد
نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر
نسیم باد مصلا و آب رکن آباد
قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ
که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *