+ - x
 » از همین شاعر
1 بیا با ما مورز این کینه داری
2 گر تیغ بارد در کوی آن ماه
3 شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
4 هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
5 درد ما را نیست درمان الغیاث
6 ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی
7 هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک
8 آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی
9 حسن تو همیشه در فزون باد
10 عاشق روی جوانی خوش نوخاسته ام

 » بیشتر بخوانید...
 ساز من ساز مست آهنگ است
 عصیان خدا
 من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا
 چه امکان است گرد غیر ازین محفل شود پیدا
 بازسازی
 آنکه از جمله خاص است بيار
 یا رشا فدیته من زمن رایته
 شکست دل صدا دارد، ندارد
 آن قصر که جمشید در او جام گرفت
 آمد به زیر سایه ی تنهای ام نشست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست
حالیا خانه برانداز دل و دین من است
تا در آغوش که می خسبد و همخانه کیست
باده لعل لبش کز لب من دور مباد
راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست
دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو
بازپرسید خدا را که به پروانه کیست
می دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد
که دل نازک او مایل افسانه کیست
یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین
در یکتای که و گوهر یک دانه کیست
گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو
زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *