+ - x
 » از همین شاعر
1 در ازدحام درد
2 در میان دو تهی
3 آنسوی اضطراب
4 اضطراب آیینه
5 پگاه
6 دگراندیش
7 در پله ها
8 لحظه های گم شده
9 بی تویی
10 من و اختیار

 » بیشتر بخوانید...
 چون تو شادی بنده گو غمخوار باش
 ای آنکه به گهوارهء تن جان من استی
 دریغا کز میان ای یار رفتی
 سر بر گریبان درست صوفی اسرار را
 به تردستی بزن ساقی غنیمت دار قلقل را
 قند و قروت
 در لعل لبت گرچه حيات دو جهانست
 گلا به روی تو
 با سرو قدی تازه تر از خرمن گل
 چهار بیتی ها بخش سوم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دیگر از انتظار خسته شدم
از دروغ ِ بهار خسته شدم

ابر دریا بدوش! می سوزم
بر زمینم ببار! خسته شدم

درد ناگفته یی، مرا عمریست
میکُشد باربار، خسته شدم:

هر درختی که سبز می گردد
می شود چوبِ دار، خسته شدم

باغ خواب است و رام، آنسوتر
حیله ی خوابدار، خسته شدم

می فروشم گلو گلو فریاد
میزنم هر چه جار، خسته شدم:

باغ ِ خاموش! باغ قربانی!
باغ ِ بی اعتبار! خسته شدم

آی! دزد است، ریشه می دزدد
کشتِ بی اختیار! خسته شدم

غارت تخم و دانه و برگ است
آی برخیز، یار! خسته شدم

باغ ِ لشکر گشای داس و تبر!
باغ ِ دشمن- تبار! خسته شدم

باغ ِ آیینه های بی خورشید!
گمشده در غبار! خسته شدم

چشم بر ره که یار مییاید
از ره ِ بی سوار خسته شدم

***

می گریزم ز درد بی فردا
دیگر از این فرار خسته شدم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *