+ - x
 » از همین شاعر
1 جهنم در جزیره
2 شب و هذیان و تنهایی
3 تعبیر بی خوابی
4 مرور یک گرداب
5 لحظه های گم شده
6 در میان دو تهی
7 نیمه راه
8 تاریخ تلخ
9 چراغ اندیش
10 دیوانه یی در من

 » بیشتر بخوانید...
 تو تا بنشسته ای بر دار فانی
 در بهاران سری از خاک برون آوردن
 متهم کیست
 آه که بار دگر آتش در من فتاد
 مست می عشق را حیا نی
 به خدا میل ندارم نه به چرب و نه به شیرین
 صبحدم شد زود برخیز ای جوان
 گر لب او شکند نرخ شکر می رسدش
 اهل جهان به يکدگر هرگز وفا نکرد
 به ساقی درنگر در مست منگر

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

نمیدانم چرا امشب، ز خود بیزار می گریم
گره در مشت می پیچم، در و دیوار می گریم

به دور شانه هایم با دو دست سرد می رویم
درختی می شوم، بر شاخه هایم دار می گریم

فریبم می دهد گاهی غریو خنده های تلخ
چو دیوانه میان قهقهه انگار می گریم

حقیقت گرگ بی رحمی ست، تنهایی شبیه مرگ
میان اضطراب و سایه ها تکرار می گریم

صدایی پشت دیوار است، کم کم دور می گردد
و من در خلوت بی پنجره، آوار می گریم

( فقط از لرزه های عشق گاهی گرم می گردم
تو می آیی، تسلا می شوم، هربار می گریم

درونم قصر متروکی ست، بی تو، چون امیر پیر
به یاد اسپ و تاج و لشکر و دربار می گریم )

***

خروس و ختم خاموشی و ختم خشم و ختم خواب
می انگارم به فردا می رسم، بیدار می گریم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *