+ - x
 » از همین شاعر
1 در ازدحام درد
2 جهنم در جزیره
3 نا تسلیم
4 گلاویز با خود
5 در میان دو تهی
6 بین دو بیداری
7 اضطراب آیینه
8 خواب ناتکرار
9 تاریخ تلخ
10 فریادی از کوچه

 » بیشتر بخوانید...
 رشاء العشق حبیبی لشرود و مضل
 شبنم جانست امشب نم رياحين مرا
 ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر
 هر آن کو صبر کرد ای دل ز شهوت ها در این منزل
  نشود فاش کسی
 دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس
 بگذشت روز با تو جانا به صد سعادت
 می روم هر لحظه از خود روبروی کیستم؟
 آبنوش سپیده
 یا ربا این لطف ها را از لبش پاینده دار

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

نمیدانم چرا امشب، ز خود بیزار می گریم
گره در مشت می پیچم، در و دیوار می گریم

به دور شانه هایم با دو دست سرد می رویم
درختی می شوم، بر شاخه هایم دار می گریم

فریبم می دهد گاهی غریو خنده های تلخ
چو دیوانه میان قهقهه انگار می گریم

حقیقت گرگ بی رحمی ست، تنهایی شبیه مرگ
میان اضطراب و سایه ها تکرار می گریم

صدایی پشت دیوار است، کم کم دور می گردد
و من در خلوت بی پنجره، آوار می گریم

( فقط از لرزه های عشق گاهی گرم می گردم
تو می آیی، تسلا می شوم، هربار می گریم

درونم قصر متروکی ست، بی تو، چون امیر پیر
به یاد اسپ و تاج و لشکر و دربار می گریم )

***

خروس و ختم خاموشی و ختم خشم و ختم خواب
می انگارم به فردا می رسم، بیدار می گریم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *