+ - x
 » از همین شاعر
1 اضطراب آیینه
2 یک اتفاق ساده
3 انسان نامریی
4 آنسوی شعر
5 نا تسلیم
6 یک ناگهان
7 از شب تا فردا
8 فریادی از کوچه
9 فردایی
10 در پله ها

 » بیشتر بخوانید...
 ز هدهدان تفکر چو در رسید نشانش
 خبر کن ای ستاره یار ما را
 کيست آن کآهوی مشکين مرا رام کند
 چشم مستت به عين جنگ مرا
 وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد
 خورشید قاتل است
 دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند
 نبود چنین مه در جهان ای دل همین جا لنگ شو
 ز روی تست عید آثار ما را
 صبح چو آفتاب زد رایت روشناییی

۱.۰
امتیاز: ۱.۰ | مجموع آراء: ۱

چقدر نارسیده ام، از این سفر به آن سفر
طلوع ِ بی سپیده ام، از این سفر به آن سفر

بگو بگو! کی ام کی ام؟ کجاست آشیان من!
عقاب سر بریده ام، از این سفر به آن سفر

به شاخ و برگ باغ من، طنابِ دار بسته اند
شگوفه ی تکیده ام، از این سفر به آن سفر

ز چوبِ سقف خانه ام، که پیر و دل شکسته است
فقط تبر شنیده ام، از این سفر به آن سفر

به قدر گورِ کوچکی، تهی ز جنگ و انتظار
به خود قفس تنیده ام، از این سفر به آن سفر

لحافِ زخم و اضطراب، و بالشی ز انفجار
مگو که آرمیده ام، از این سفر به آن سفر

***

قناری ام برای سنگ، اسیر آسمان ِ تنگ
فقط تفنگ دیده ام، از این سفر به آن سفر


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *