+ - x
 » از همین شاعر
1 خواب ناتکرار
2 گلاویز با خود
3 حالا و همیشه
4 تاریخ تلخ
5 شب و هذیان و تنهایی
6 ناآشتی
7 از شب تا فردا
8 قصه یی برای کودکم
9 انسان نامریی
10 بین دو بیداری

 » بیشتر بخوانید...
 بسکه در قلب من تپش داری
 از آن غم ها دل ما دردمند است
 چشم تو ناز می کند، ناز جهان تُرا رسد
 ز بانگ پست تو ای دل بلند گشت وجود
 تا که یاد گلرخان شهر کابل می کنم
 ما شادتریم یا تو ای جان
 سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فزای من
 ای خواجه سلام علیک از زحمت ما چونی
 سرنوشت باغ
 منم که کار ندارم به غیر بی کاری

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تو می آیی، و ره بر عقده های کهنه می بندی
چه زیبا می شوند آیینه ها، وقتی که می خندی

منم با اسپ پیر تشنگی، گم در غبار دشت
بلوغ ابر و بارانی، تو دریا را خداوندی

تو حوایی، نگنجیدی درون چار دیواری
بهشتی را فقط با سیب سرخی آتش افگندی

بیا با آفتاب عشق̊ شیرین کن مرا چون تاک
که بیزارم، من از هر ناگهان انگور پیوندی

فرو می ریزد آخر، بی تو رفتن، بیتو بودنها
نه دیروزی، نه امروزی، تو با فردا همانندی

[به یادم هست می گفتی: رها کن کنج خلوت را
تو زیبایی به تنهایی، ولی با عشق صد چندی! ... ]

***

کنارم باش، تا بر اوجهای خود پدر گردم
که دیگر خسته ام از ارتقاع پست فرزندی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *