+ - x
 » از همین شاعر
1 خفاش شب
2 شعر گمشده
3 سرود ابراهیم در آتش
4 از زخم قلب آبایی
5 چشمان تاریک
6 شبانه
7 شبانه
8 تردید
9 مرگ نازلی
10 شبانه

 » بیشتر بخوانید...
 پیشتر آ ای صنم شنگ من
 نفس آهسته کشيدن دل بيکار کجاست
 آن یار غریب من آمد به سوی خانه
 ز اول بامداد سر مستی
 فردایی
 خره شو
 هر که دارد هوس راه عدم بسم الله
 زپیراهن تنت را گر ربایم
 آن کس که ز تو نشان ندارد
 در دبستان بهر تحصيليم ما

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ما نوشتیم و گریستیم
ما خنده کنان به رقص بر خاستیم
ما نعره زنان از سر جان گذشتیم ...

کسی را پروای ما نبود.
در دور دست مردی را به دار آویختند :
کسی به تماشا سر برنداشت

ما نشستیم و گریستیم
ما با فریادی
از قالب خود بر آمدیمدیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *