+ - x
 » از همین شاعر
1 تبسم های زخم وحشت
2 تموزباره
3 وطن
4 سیاهی هوش
5 برگ عمر
6 کارت معافیت
7 باژگونی
8 عصر بی فال
9 در بیصدایی
10 ای نورس شرقی

 » بیشتر بخوانید...
 قرضداران
 ای بنده بازگرد به درگاه ما بیا
 این کیست این این کیست این در حلقه ناگاه آمده
 بیامد عید ای ساقی عنایت را نمی دانی
 آن که از سنبل او غالیه تابی دارد
 سیه چادر مرا پنهان ندارد
 سارا! لباس های كثیفم نشُسته ماند
 ما به سلیمان خوشیم دیو و پری گو مباش
 اهل جهان به يکدگر هرگز وفا نکرد
 به باغ بلبل از این پس نوای ما گوید

۲.۵
امتیاز: ۲.۵ | مجموع آراء: ۲

چراغ گل نگاه ماهتاب است
و خواب گل ازان در شب خراب است

بنوشد شیرۀ مه پیکر سبز
که این شیره ز نور آفتاب است

نسیم آرد نوای آبشاران
نوایی که همآوای رباب است

برقصد سوسن و نسرین و نرگس
بخواند «قرصکی» هرچه گلاب است

بگیرد رخصتی پروانه از بزم
که ساز ارغنون آهنگ آب ا ست

ترصد خانه ی آفاق، آری
برای دیدن این دم مُجاب است

نه می باشد مُجاز، نی سفره ی گرم
که دید مستی را مستی حجاب است

بیاشامد نیایش برگ و بته
«سعادت» سرمه نوش چشم خواب است

**

به احساسم دوید این نکته دیشب
که تصویرش کنون درشعر قاب است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *