+ - x
 » از همین شاعر
1 زمین نخستین
2 آلیس
3 در باغ
4 حیله های رقصان
5 تردید
6 کوچ و غربت
7 خلوت شاعرانه ام هوس است
8 سوگ سرود ۱
9 شهرزاد
10 هر صبح از سلام تو آغاز میشوم

 » بیشتر بخوانید...
 خشمین بر آن کسی شو کز وی گزیر باشد
 سکوت قرن
 نگارا مردگان از جان چه دانند
 چشم بگشا جان نگر کش سوی جانان می برم
 چادری
 آزادی بیان
 ساعت اعدام
 نماد ترازو
 بده یک جام ای پیر خرابات
 ایام زمانه از کسی دارد ننگ

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

در باد چرخ میزند آواز روزگار
آواره است ساحت پرواز روزگار

دلتنگ آن زمین نخستین روشنم
آن شوکت شروع، سرآغاز روزگار

دست حوا به عاطفه ی عشق خانه کرد
پاشید خویش را به تک و تاز روزگار

دلتنگ آن صدای نخستین فطرتم
بر دورهای گنگ ِ پر از راز روزگار

***

منصور های عزت و فرهاد های عشق
مفهوم های گمشده از ساز روزگار

یک باغ در صدای بهاران شکسته است
صد ها نیاز سرزده از ناز روزگار


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *