+ - x
 » از همین شاعر
1 غزل خستگی
2 با هوش پدر
3 قصیده ی نور
4 سبز و نغز و مغز
5 حرارت دادن واژه
6 هر ثانیه چو قرن بمیرد
7 کارت معافیت
8 زندگی ارزد به تن
9 آبنوش سپیده
10 شکار بوی ارچه

 » بیشتر بخوانید...
 گشت جان از صدر شمس الدین یکی سوداییی
 مرا چون کم فرستی غم حزین و تنگ دل باشم
 ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد
 واژه ها
 صد بار بگفتمت نگهدار
 به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد می دانم
 دلی که غیب نمای است و جام جم دارد
 بیچاره کسی که زر ندارد
 تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار
 بیاموز از پیمبر کیمیایی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

بنویس دفترت را
تا پیش از آن بمیری
چون حرمتی به سوگند
با یک دعا، حیاتت
گردد به آهی کوکبند.

بنویس دفترت را
تا پیش از آن شوی خاک
در خوشه های انگور
در شیشه های «کنیاک».

بنویس دفترت را
تا پیش از آنکه چارسو
گردد تهی ز هر سو
غمبر بزن به آهنگ
آن حرف کفترت را
بنویس دفترت را.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *