+ - x
 » از همین شاعر
1 بوسه گاه رحمت
2 همنفسی
3 سلام حق
4 ابریشم و عصل
5 چراغ گل
6 وطن
7 بوسه گاه عاطفه
8 تبسم های زخم وحشت
9 حرارت دادن واژه
10 قصیده ی نور

 » بیشتر بخوانید...
 ای خیالت در دل من هر سحور
 از آمدن بهار و از رفتن دی
 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
 در آب فکن ساقی بط زاده آبی را
 عاشقان پیدا و دلبر ناپدید
 صلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد
 تا بر لب من آه شرر باری هست
 دارد درویش نوش دیگر
 بیا تا دی کنیم امروز فردای قیامت را
 به مناسبت روز زن

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

بنویس دفترت را
تا پیش از آن بمیری
چون حرمتی به سوگند
با یک دعا، حیاتت
گردد به آهی کوکبند.

بنویس دفترت را
تا پیش از آن شوی خاک
در خوشه های انگور
در شیشه های «کنیاک».

بنویس دفترت را
تا پیش از آنکه چارسو
گردد تهی ز هر سو
غمبر بزن به آهنگ
آن حرف کفترت را
بنویس دفترت را.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *