+ - x
 » از همین شاعر
1 بوسه گاه عاطفه
2 تبسم های زخم وحشت
3 آبنوش سپیده
4 کارت معافیت
5 جستجوی تو
6 ای نورس شرقی
7 احتفال وضع
8 ترا من انتظارم
9 هر ثانیه چو قرن بمیرد
10 حضور ناب

 » بیشتر بخوانید...
 روزی خوشست رویت از نور روز خوشتر
 بعد ها
 گر دست دهد ز مغز گندم نانی
 خوش باش که پخته اند سودای تو دی
 شرمی نداشتید، تنی را فروختید
 همه جانم ز سراغش بلبم آمده جان
 امشب که در آیینه مرورم کردی
 عشق شمس حق و دین کان گوهر کانی است آن
 شب چله
 از بی كسی نپرس، كه این روزها كسی-

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

تا جمجمه ی تاریخ پر گشته ز خاک تو
در شیشه نمی گنجد آن نشه ی تاک تو
گم کرده رهش عالم در کوچه ی باغ تو
نا خورده یکی سیبی، آزرده ز ناک تو


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *