+ - x
 » از همین شاعر
1 ای نورس شرقی
2 آن خانه...
3 باغ وحش
4 شب های سپهر ما
5 تماس پای خورشید
6 شعور سبز
7 عصر بی فال
8 هر ثانیه چو قرن بمیرد
9 رهروان روز
10 مهار تبسم

 » بیشتر بخوانید...
 یا منیر الخد یا روح البقا
 الهی پاره ای تمکین رم وحشی نگاهان را
 دریاب که از روح جدا خواهی رفت
 در برابر خدا
 ای زیان و ای زیان و ای زیان
 دوروزی فرصت آموزد درود مصطفا ما را
 كنار آمده ام با تمام غم هایم
 مست آمد دلبرم تا دل برد از بامداد
 ستیزه کن که ز خوبان ستیزه شیرینست
 پی آن آهوی رم کرده بیجا کو بکو گشتم

۳.۶
امتیاز: ۳.۶ | مجموع آراء: ۵

ارغوانی ترین ترنم صبح
روح اسپیده در نگاره ی آب
نغمه ی پیش نواز خواب نبات
آشنا ساز روز نو به درخت
هوش بیداری و نیایش باغ
در نوای چکاوک است حیات

آسمانی ترین قصیده ی نور
که ز بانگ امام می گذرد
می دود تا به کشتزار شفق
می کند از فضای ماه عبور
چهره ی هستی را مساژ کنان
می نهد عکس حس به قاب شعور


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *