+ - x
 » از همین شاعر
1 جستجوی تو
2 عصر بی فال
3 راگ وسواس
4 واژه ی منفی
5 رهروان روز
6 کارت معافیت
7 بوسه گاه رحمت
8 ابریشم و عصل
9 وطن
10 احتفال وضع

 » بیشتر بخوانید...
 طالبان
 آنچه گل سرخ قبا می کند
 ای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتی
 طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را
 چه باده بود که در دور از بگه دادی
 قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
 سلب العشق فادی، حصل الیوم مرادی
 عصیان بندگی
 مفروشید کمان و زره و تیغ زنان را
 منم که سايهٔ من فرش بوريای من است

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

مرا دریاب
که بیدارم برای تو
به هنگامی درختان می روند در خواب

مرا دریاب
که بیدارم برای تو
به هنگامی که خورشید می مکد شرم و حیای آب

مرا دریاب
که بیدارم برای تو
به هنگامی که شب استاره را بیند به زیر چادر مهتاب

مرا دریاب
که بیدارم برای تو
به هنگامی که برگ سبز می نوشد تمام شیره ای آداب

ترا من انتظارم تا بیآیی
کنم رخسار تو در سینه ام قاب


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *