+ - x
 » از همین شاعر
1 ای دوست خدا حافظ
2 زندگی بشتافت، یا من؟
3 گریه ی انگور ها در جام ها
4 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
5 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
6 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
7 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
8 در سوگ استاد شکوری
9 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
10 من زمستان وطن را یاد کردم

 » بیشتر بخوانید...
 دوبیتی
 در غیب پر این سو مپر ای طایر چالاک من
 پذیرفت این دل ز عشقت خرابی
 ای بداده دیده های خلق را حیرانیی
 ای کار من از تو زر ای سیمبر مستان
 خلوتی داریم و حالی با خیال خویشتن
 شب چله
 بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم
 در حلقهٔ عشاق به ناگه خبر افتاد
 بر لب مدام باده مرد افگن خيال

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گریه ی انگور ها در جام ها
دود قلیون در تنور شام ها

ناله ی نی در کویر سوخته
آهوان را می کشد بر دام ها

در جوار صبر ایوبی ببین
نیش نوشی می شود در کام ها

عشق آمد خیمه زد در ملک دل
پشت پا زد ننگ ها و نام ها

نور طور از سور اسرافیل رهید
پخته شد از آتش او خام ها

معشوق من از من و با من نه است
عشق او آغاز بر انجام ها

راز لطف او چه آسان می شود
داستانی تازه در ایّام ها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *