+ - x
 » از همین شاعر
1 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
2 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
3 ای دوست خدا حافظ
4 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
5 در سوگ استاد شکوری
6 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
7 زندگی بشتافت، یا من؟
8 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
9 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
10 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم

 » بیشتر بخوانید...
 به باغ بلبل از این پس حدیث ما گوید
 در جهان گشتم گل بی خار نيست
 کله بی سوژه
 بیست و دوم
 در عشق هر آنک شد فدایی
 کتبت قصۀ شوقی و مدمعی باکی
 ای خوشا عیشی که باشد ای خوشا نظاره ای
 گفت کسی خواجه سنایی بمرد
 لالایی
 ای دل سرگشته شده در طلب یاوه روی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گریه ی انگور ها در جام ها
دود قلیون در تنور شام ها

ناله ی نی در کویر سوخته
آهوان را می کشد بر دام ها

در جوار صبر ایوبی ببین
نیش نوشی می شود در کام ها

عشق آمد خیمه زد در ملک دل
پشت پا زد ننگ ها و نام ها

نور طور از سور اسرافیل رهید
پخته شد از آتش او خام ها

معشوق من از من و با من نه است
عشق او آغاز بر انجام ها

راز لطف او چه آسان می شود
داستانی تازه در ایّام ها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *