+ - x
 » از همین شاعر
1 زندگی بشتافت، یا من؟
2 ای دوست خدا حافظ
3 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
4 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
5 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
6 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
7 من زمستان وطن را یاد کردم
8 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
9 در سوگ استاد شکوری
10 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو

 » بیشتر بخوانید...
 آن وعده که کرده ای مرا کو
 باز در اسرار روم جانب آن یار روم
 بخش دوم
 هرکه آمد سیر یأسی زین گلستان کرد و رفت
 سازهای سينهٔ ما کمتر از سنتور نيست
 تقصیر عشق بود
 هر دم سلام آرد کاین نامه از فلانست
 بربند دهان از نان کمد شکر روزه
 گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی
 جهنم است، جهنم نه نیمروزانست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گریه ی انگور ها در جام ها
دود قلیون در تنور شام ها

ناله ی نی در کویر سوخته
آهوان را می کشد بر دام ها

در جوار صبر ایوبی ببین
نیش نوشی می شود در کام ها

عشق آمد خیمه زد در ملک دل
پشت پا زد ننگ ها و نام ها

نور طور از سور اسرافیل رهید
پخته شد از آتش او خام ها

معشوق من از من و با من نه است
عشق او آغاز بر انجام ها

راز لطف او چه آسان می شود
داستانی تازه در ایّام ها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *