+ - x
 » از همین شاعر
1 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
2 زندگی بشتافت، یا من؟
3 در سوگ استاد شکوری
4 ای دوست خدا حافظ
5 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
6 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
7 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
8 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
9 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
10 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل

 » بیشتر بخوانید...
 بوی آن خوب ختن می آیدم
 آزادگی
 چو آمد روی مه رویم که باشم من که من باشم
 تا چه خیال بسته ای ای بت بدگمان من
 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
 اجاق های ویران و خاکستر
 وعظ بیجا
 الا ای جان جان جان چو می بینی چه می پرسی
 به پیشت نام جان گویم زهی رو
 همیشه خواهش بالاتر است از بینی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گریه ی انگور ها در جام ها
دود قلیون در تنور شام ها

ناله ی نی در کویر سوخته
آهوان را می کشد بر دام ها

در جوار صبر ایوبی ببین
نیش نوشی می شود در کام ها

عشق آمد خیمه زد در ملک دل
پشت پا زد ننگ ها و نام ها

نور طور از سور اسرافیل رهید
پخته شد از آتش او خام ها

معشوق من از من و با من نه است
عشق او آغاز بر انجام ها

راز لطف او چه آسان می شود
داستانی تازه در ایّام ها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *