+ - x
 » از همین شاعر
1 ای دوست خدا حافظ
2 در سوگ استاد شکوری
3 زندگی بشتافت، یا من؟
4 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
5 گریه ی انگور ها در جام ها
6 من زمستان وطن را یاد کردم
7 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
8 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
9 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
10 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا

 » بیشتر بخوانید...
 پیش از تو
 بوسیسی افندیمو هم محسن و هم مه رو
 دیشب
 اگر حریف منی پس بگو که دوش چه بود
 مفروشید کمان و زره و تیغ زنان را
 یا رب این بوی خوش از روضه جان می آید
 چو سحرگاه ز گلشن مه عیار برآمد
 سنگ شکاف می کند در هوس لقای تو
 بیا تا دی کنیم امروز فردای قیامت را
 ای دیده راست راست دیده

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
ای عشق، اجتهاد تو را گریه می کنم

در تربت بهشتی مادر شکفته ای
احیای برتضاد تو را گریه می کنم

تو بوده ای و بوده ام اندر جهانِ شِرک
ایمان و اعتقاد تو را گریه می کنم

در گریه های خنده ی اندوه مرثیه
سوگ و عزای شاد تو را گریه می کنم

اکنون وجود تو خون است و روح و جان که من
اعجاز اتحاد تو را گریه می کنم

با گریه ها که خنده ی تقدیر آسی اند
پایان امتداد تو را گریه می کنم

دانم که عاقبت آهسته می کُشی مرا
آغاز انعقاد تو را گریه می کنم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *