+ - x
 » از همین شاعر
1 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
2 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
3 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
4 ای دوست خدا حافظ
5 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
6 در سوگ استاد شکوری
7 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
8 زندگی بشتافت، یا من؟
9 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
10 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم

 » بیشتر بخوانید...
 بیا تا نرد را شاهانه بازیم
 عاشقان را گر چه در باطن جهانی دیگرست
 سال ها دفتر ما در گرو صهبا بود
 همان ساعت که از بزم وصالت دور گردیدم
 آن یار کز او خانه ما جای پری بود
 چند گریزی ز ما چند روی جا به جا
 شاعر کنار پنجره تنها نشسته بود
 اینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کند
 روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر
 از آمدن بهار و از رفتن دی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *