+ - x
 » از همین شاعر
1 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
2 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
3 ای دوست خدا حافظ
4 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
5 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
6 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
7 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
8 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
9 زندگی بشتافت، یا من؟
10 من زمستان وطن را یاد کردم

 » بیشتر بخوانید...
 قند بگشا ای صنم تا عیش را شیرین کند
 باور و آرزو
 ای دزدیده چشم از آهو
 کسی چه شکر کند دولت تمنا را
 ما مرغ اسیر بی پر و بال توییم
 ای ماه اگر باز بر این شکل بتابی
 بیا کامروز بیرون از جهانم
 چونک درآییم به غوغای شب
 ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی
 فتادی از مقام کبریائی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *