+ - x
 » از همین شاعر
1 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
2 من زمستان وطن را یاد کردم
3 زندگی بشتافت، یا من؟
4 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
5 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
6 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
7 گریه ی انگور ها در جام ها
8 در سوگ استاد شکوری
9 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
10 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی

 » بیشتر بخوانید...
 دل در آن یار دلاویز آویخت
 سحر بلبل حکایت با صبا کرد
 لبالب شد چنان جام شهودم
 به گوشه ای بروم گوش آن قدح گیرم
 انجیرفروش را چه بهتر
 آنچه گل سرخ قبا می کند
 جود الشموس علی الوری اشراق
 آمد مه و لشکر ستاره
 مستم ز بهر سير و تماشای بوستان
 هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *