+ - x
 » از همین شاعر
1 پاندول ساعت
2 در تنور فاصله
3 پگاه
4 خودکاوی
5 مرور یک گرداب
6 فردایی
7 یک اتفاق ساده
8 بی دروغ
9 تلخ و شیرین
10 جنگجوی پیر

 » بیشتر بخوانید...
 در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش
 پیام
 مار در محراب
 فریاد زیر آب
 گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
 ای یاد تو در ظلمت شب همسفر من
 کهن پروردهء این خاکدانم
 زندگی بشتافت، یا من؟
 ترا در خویش می بینم
 گلاویز با خود

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تو روشن می شوی در من، به شب بدرود می گویم
از آن ابری که می افتد به پای رود می گویم

به دوشم نعش خورشید خودم را می برم، با تو
دوباره از تولد، از طلوعِ زود می گویم

برایت قصه یی از انفجار درد در فرهاد
چسان با عشق از کوهی، گره بگشود، می گویم

هوای خلوتم مسموم باروت است، چون آتش
به خود می پیچم و پنهان درون دود می گویم :

از آن عاشق که دردی داشت، ویران می شد و هر شب
تمام کوچه ها را بی تو می پیمود، می گویم

رفیقم صخره ها و خشم دریا هاست، من با تو
از آن موجی که بشکست و نشد نابود، می گویم

...

ترا از ریزش کوهی، که با خود ماند در توفان
از آن مردی که در آیینه تنها بود، می گویم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *