+ - x
 » از همین شاعر
1 تلاش کرگسان
2 از ما به ا بر و باد و بهاران سلام با د
3 چهاربیتی ها (بخش چهارم)
4 تلخکها
5 ای بلا جویان کوی انتظار
6 رباعیات امروز
7 بمب خوشه ای
8 سرنوشت رأی
9 چهار بیتی ها بخش سوم
10 شهر بی دروازه

 » بیشتر بخوانید...
 قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع
 بزن دفی که مرا با شرار وصل کند
 کرزیا! چشم ترا صدقه که گریان می کند
 جهان را بدیدم وفایی ندارد
 باران
 مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
 یا ساقیةالمدام هاتی
 مرگ
 مرگ غم
 بار دیگر گر فرود آرد سری با ما جوانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


هنگامه عاشقان ناشاد رسید
شیرین خبری بدست فرهاد رسید

پرونده شب اسیر تحقیق سحر
نوروز ستم سوز پی داد رسید

**

دشت و دره را سپاه نوروز گرفت
کو آنکه به حیله راه نوروز گرفت

دیگر اثری ز ملک دی باقی نیست
دیدی که چگونه آه نوروز گرفت

**

بهار سرزده از راه دور می آید
بچشم خسته ما رنگ نور می آید

بیا و مهدی نوروز را تماشا کن
چگونه اول فصل ظهور می آید


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *