+ - x
 » از همین شاعر
1 چهاربیتی ها (بخش چهارم)
2 آمد به زیر سایه ی تنهای ام نشست
3 ای بلا جویان کوی انتظار
4 مار کر
5 بمب خوشه ای
6 به کودکان در خون خفته ی هلوکاست غزه
7 چهار بیتی ها بخش سوم
8 تبار وسوسه ها
9 برج زهرمار
10 تلخکها

 » بیشتر بخوانید...
 گه از موی میان شهرت دهد نازک خیالی را
 ذوق روی ترشش بین که ز صد قند گذشت
 عشق را جان بی قرار بود
 هر آنک از سبب وحشت غمی تنهاست
 باده ده آن یار قدح باره را
  این چهره ی روز گار است
 گر ماه شب افروزان روپوش روا دارد
 اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد
 بانگ آید هر زمانی زین رواق آبگون
 چشم مستت گر ببيند چهرۀ زرد مرا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


هنگامه عاشقان ناشاد رسید
شیرین خبری بدست فرهاد رسید

پرونده شب اسیر تحقیق سحر
نوروز ستم سوز پی داد رسید

**

دشت و دره را سپاه نوروز گرفت
کو آنکه به حیله راه نوروز گرفت

دیگر اثری ز ملک دی باقی نیست
دیدی که چگونه آه نوروز گرفت

**

بهار سرزده از راه دور می آید
بچشم خسته ما رنگ نور می آید

بیا و مهدی نوروز را تماشا کن
چگونه اول فصل ظهور می آید


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *