+ - x
 » از همین شاعر
1 جبر انتخابی
2 چهاربیتی ها (بخش پنجم)
3 چهار بیتی ها بخش یکم
4 خم نیرنگ
5 گفتی که باز، بسته ی زنجیر می شویم
6 برج زهرمار
7 از ما به ا بر و باد و بهاران سلام با د
8 کور خواندی
9 رباعیات امروز
10 تبار وسوسه ها

 » بیشتر بخوانید...
 امروز سماع است و شراب است و صراحی
 نماز شام غریبان چو گریه آغازم
 حسرت فروش
 جنون کی قدردان کوه و هامون می کند ما را
 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
 تماس پای خورشید
 قومی که بر براق بصیرت سفر کنند
 امروز جنون نو رسیده ست
 من اگر مستم اگر هشیارم
 دهم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


ای بلا جویان کوی انتظار
چشم من همفکر امید شماست

توشه ی شب را به آتش می کشد
شعله ی عشقی که خورشید شماست

آنچه از چشم افق افتاده است
آسمان محور دید شماست

صیقل آیینه احساس من
انعکاس لحن ناکید شماست

شب در آغوش عطش لولیده است
در هوای صبح تردید شماست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *