+ - x
 » از همین شاعر
1 وگاهی زندگی پرواز را ماند
2 من بی نهایتم
3 به دل گفتم فراموشت کند، از یاد دل رفتم
4 به خوابیدگان
5 سکوت من زیباست
6 بشنو تو برتری
7 دوست دارم که فقط در برت ای ماه باشم
8 گلوی قلمم
9 به استاد سرآهنگ
10 زنخدانش مکیدم تا به پستان

 » بیشتر بخوانید...
 عشق جز دولت و عنایت نیست
 تبار وسوسه ها
 مطربا اسرار ما را بازگو
 بویی ز گردون می رسد با پرسش و دلداریی
 شعار خسته گی
 نگاهی فر این جان در بدن بین
 ای شب خوش رو که تویی مهتر و سالار حبش
 خال سيه که در بر رخسار دلبرست
 سفر کردم به هر شهری دویدم
 بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی

زندگی روزییست پایانش شبی
یا شبی بی انتها

زندگی شادیست، پایانش غمی
یا غمی بی انتها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *