+ - x
 » از همین شاعر
1 من بی نهایتم
2 به دل گفتم فراموشت کند، از یاد دل رفتم
3 سکوت من زیباست
4 مرا در سینه فریادیست
5 به خوابیدگان
6 بشنو تو برتری
7 دوست دارم که فقط در برت ای ماه باشم
8 گلوی قلمم
9 به استاد سرآهنگ
10 زنخدانش مکیدم تا به پستان

 » بیشتر بخوانید...
 خداوندا چو تو صاحب قران کو
 امشب از چشم و مغز خواب گریخت
 هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری
 مطربا در پیش شاهان چون شدستی پرده دار
 چه خوش گفت اشتری با کره خویش
 رسید ترکم با چهره های گل وردی
 در کوی خرابات مرا عشق کشان کرد
 گر تو کنی روی ترش زحمت از این جا ببرم
 مکن مکن که روا نیست بی گنه کشتن
 مطربم سرمست شد انگشت بر رق می زند

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی

زندگی روزییست پایانش شبی
یا شبی بی انتها

زندگی شادیست، پایانش غمی
یا غمی بی انتها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *