+ - x
 » از همین شاعر
1 واژه های تلخ و سنگینم
2 قشلاق زاده ام
3 در ماتم بیان در زایش زبان
4 بشنو تو برتری
5 مرگ نجار
6 من مرگ غفلتم
7 مرا بخوان
8 باور و آرزو
9 بیا زرتشت
10 فریاد سبزه ها

 » بیشتر بخوانید...
 چون دل جانا بنشین بنشین
 لحظه های رفتنت را می زند گیتار دیوار
 چون عزم سفر کردی فی لطف امان الله
 آزادگی
 بگذر ز خواهشات رضاجوی يار باش
 وصف آن مخدوم می کن گر چه می رنجد حسود
 چند گریزی ای قمر هر طرفی ز کوی من
 وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم
 می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا
 طرح یک خالق زن

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی

زندگی روزییست پایانش شبی
یا شبی بی انتها

زندگی شادیست، پایانش غمی
یا غمی بی انتها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *