+ - x
 » از همین شاعر
1 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
2 به دشمن آزادی زنان
3 ای درد تو آرام دل من
4 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
5 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
6 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
7 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
8 یار از دل من خیر ندارد
9 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
10 ای دزدیده چشم از آهو

 » بیشتر بخوانید...
 بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
 استسقا
 ای جان و جهان آخر از روی نکوکاری
 سپاه صبح زد از ماه خیمه تا ماهی
 من رای درا تلالا نوره وسط الفاد
 ای که جان ها خاک پایت صورت اندیش آمدی
 بشوق کوی تو ای مهوش عديم مثال
 یک شب
 می روم آهسته آرام از کنار جاده سرد
 جانا سر تو یارا مگذار چنین ما را

۴.۳
امتیاز: ۴.۳ | مجموع آراء: ۶

ای دزدیده چشم از آهو
آموخته افسون به جادو
تابیده کمند از گیسو
صد وعده دادی وفا کو؟
می فریبی جوجه تیهو؟
ای فریبگر, ای دروغگو!

دل شکستن کردی پیشه
رخ پیش آوری چو شیشه
چون خواهم بوسه همیشه
خندی و گویی: نمیشه!
این ادا چیست, بچه جادو؟
ای فریبگر, ای دروغگو!

من با تو نمی ستیزم
از دو دیده خون می ریزم
وقتی می خواهم گریزم
می گویی نرو عزیزم!
وه چه بیرحمی تو مهرو
ای فریبگر, ای دروغگو!


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *