+ - x
 » از همین شاعر
1 ای دزدیده چشم از آهو
2 ای درد تو آرام دل من
3 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
4 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
5 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
6 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
7 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
8 دور از رخت سرای درد است خانه من
9 یار از دل من خیر ندارد
10 زیر زنجیر، ای مبارز خلق

 » بیشتر بخوانید...
 داغ های سينه ام از سنگ طفلان بوده است
 به کوی میکده هر سالکی که ره دانست
 اندیشه را زبان گواراست پارسی
 نگرید مرد از رنج و غم و درد
 صدایم کن
 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
 چقدر با كلمات درنده ور بروم؟
 ترانه تاریک
 اتحاد و اتفاق
 تو صبحهای بهاری پرنده گان تو ام

۴.۳
امتیاز: ۴.۳ | مجموع آراء: ۶

ای دزدیده چشم از آهو
آموخته افسون به جادو
تابیده کمند از گیسو
صد وعده دادی وفا کو؟
می فریبی جوجه تیهو؟
ای فریبگر, ای دروغگو!

دل شکستن کردی پیشه
رخ پیش آوری چو شیشه
چون خواهم بوسه همیشه
خندی و گویی: نمیشه!
این ادا چیست, بچه جادو؟
ای فریبگر, ای دروغگو!

من با تو نمی ستیزم
از دو دیده خون می ریزم
وقتی می خواهم گریزم
می گویی نرو عزیزم!
وه چه بیرحمی تو مهرو
ای فریبگر, ای دروغگو!


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *