+ - x
 » از همین شاعر
1 گلوی قلمم
2 دوست دارم که فقط در برت ای مه باشم
3 من مرگ غفلتم
4 مرگ زیباست
5 روز پایان جهان
6 حنجر و گوش و نگاه
7 قشلاق زاده ام
8 من بی نهایتم
9 همت کن
10 یک واپسین درود

 » بیشتر بخوانید...
 نهان اندر دو حرفی سر کار است
 جانا به جان رسید ز عشق تو کار ما
 بوی خدا
 رسید ساقی جان ما خمار خواب آلود
 سوار برق عمرم ، نیست برگشتن عنانم را
 خزف و گهر
 گر از شراب دوشین در سر خمار داری
 عشق چیست؟
 مرا زياد محبت به خوبرويان است
 چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

روز پایان جهان


روز پایان جهان
روز آغاز جهان دگری
همه روز است اگر باهوشی

چون یکی دیده ببندد پُر سوز
دگری دیده گشاید آن روز

روز آغاز جهان دگری
همه روز است اگر با هوشیدیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *