+ - x
 » از همین شاعر
1 اگر مُردم
2 سکوت من زیباست
3 و بیاد من و تو
4 بخوان شعرم
5 مادر
6 یک واپسین درود
7 حنجر و گوش و نگاه
8 خنده فروش
9 شام جدایی
10 همت کن

 » بیشتر بخوانید...
 من دوستدار روی خوش و موی دلکشم
 خم نیرنگ
 در کوی خرابات مرا عشق کشان کرد
 بدخشانم
 برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید
 می روم آهسته آرام از کنار جاده سرد
 سوگیانه
 ستم است اگر هوست کشدکه به سیر سرو و سمن درآ
 آخر سوب نیست...
 کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

روز پایان جهان


روز پایان جهان
روز آغاز جهان دگری
همه روز است اگر باهوشی

چون یکی دیده ببندد پُر سوز
دگری دیده گشاید آن روز

روز آغاز جهان دگری
همه روز است اگر با هوشیدیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *