+ - x
 » از همین شاعر
1 خنده فروش
2 یک واپسین درود
3 سکوت من زیباست
4 مرا بخوان
5 من بی نهایتم
6 خلق
7 دوست دارم که فقط در برت ای مه باشم
8 مادرم خسته و تنها و خموش
9 من مرگ غفلتم
10 مرا در سینه فریادیست

 » بیشتر بخوانید...
 فصل کهنه عشق
 فرست باده جان را به رسم دلداری
 کچری قروت
 بگو به جان مسافر ز رنج ها چونی
 سفینۀ بازگشت
 چون در عدم آییم و سر از یار برآریم
 سایه ساز تیره ی تاریخ
 گر از شراب دوشین در سر خمار داری
 در خنده های آیینه من گریه می کنم
 علت مرگ و زندگی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

سحرگاهی یکی فصلی به صد تمکین
به صد گلزار گل در دست
به صد منقارموج ناله بر لب
درم کوبید

به پای بسترم بنشت و با آه مسیحایی
لب چون غنچه ی، چشمم شگوفانید

عجب فصلی که یاد از خویش می داد و ز بیدادم
وجودی، لب به لب از عطر همت های اجدادم
نفس هایش پر از گرما
به لفظی مهر بار و با نگاهی خسته از دوران
به من چندی سخن از زادگاه دور دستم گفت
سخن از مردم آزاده ی همت پرستم گفت

و آنگه رشته ی گفتار را بر پنجه ی لب های خشکم کرد
که تا از برگ های دفتر عمرم
"که با خون جگر بنوشته ام هر فصل و بابش را" شماره
سخن گویم

به او گفتم چو بر گردی، برو نزد نیاکانم
بگو با هر یکی ا فسانه ی این درد و ارمانم


درود از من به حافظ گوی و از روز پریشانم
بگو زلف سخن ژولیده شد، راهی نمی دانم
بگو بار دگر برگرد
نقاب از چهره ی اندیشه ها بگشا
که فطرت ها حجاب جهل پوشیدند

سپس یک دسته آوازم به دست کردگار بلخ بسپار و بگو برگرد
هنوزهم مردمت معشوقه در بیگانه می جویند
چو بسپردی
به فردوسی پیام تلخ مرگ هویتم را بر
بگو آری هنوزهم، واژه های گوهرینت را به نیم جو نمی گیرند

بگو با رابعه آن خواهر غلتیده در خونم
که در حماسه های عشق ورزان ره همت
نشانی از غرورت نیست
و در برگ کتاب دادران قصه پردازت
حدیث جان کنی هایت نمی بینم

به بو مسلم بگو در کشورت ننگ است آزادی
که تا باشد به پاس همت آزادگی اش باز برگردد

و پس آنگه
برو در جستجوی آفتاب خاور بی نور
بگو در پهنه ی گیتی
یکی افتاده یی دیدم که این شور و نوا دارد

بیا زدتشت
بیا زدتشت نیک آیین

بیا بار دگر بر حنجرم گفتار نیک آموز
بیا بار دگر بر کرده ام کردار نیک اموز
بیا بار دگر بر فطرتم پندار نیک اموز

که این اخوت گزینی ها مرا نا آشنا باشد
چراغ اجنبی در کلبه ی من ناروا باشد

بگو برگرد
بگو بهر خدا برگرد
که انسان باز میل دلقکی دارد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *