+ - x
 » از همین شاعر
1 چهاربیتی ها (بخش پنجم)
2 به کودکان در خون خفته ی هلوکاست غزه
3 یا ران انتحا ری
4 شهر بی دروازه
5 گیر لیورس
6 چهاربیتی ها (بخش چهارم)
7 سونامی فریاد
8 پوستین چپه
9 بمب خوشه ای
10 مار کر

 » بیشتر بخوانید...
 ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
 آن میر دروغین بین با اسپک و با زینک
 سماع از بهر جان بی قرارست
 عیشم مدام است از لعل دلخواه
 به دلجویی و دلداری درآمد یار پنهانک
 آفتابا سوی مه رویان شدی
 ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
 امروز ترا دسترس فردا نیست
 ای باغ همی دانی کز باد کی رقصانی
 گر خاک در یار نفروختیم گذشت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دره های زمزمه

اینجا چگونه وسوسه ها عام می شوند
آیینه های عاطفه بد نام می شوند

آیا بهار گشته سترون كه هر طرف
پاییزیان برنده به فرجام می شوند

و ان لاله های زخمی دیر آشنای ما
در دست باد ها زچه اعدام می شوند

آن شیشه ها كه ساغر صبح زمانه اند
تاكی گروه شبزده را جام می شوند

از دره های زمزمه چیزی بجا نماند
كم كم تمام حنجره ها رام می شوند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *