+ - x
 » از همین شاعر
1 چهار بیتی ها بخش یکم
2 تلاش کرگسان
3 سونامی فریاد
4 پوستین چپه
5 آمد به زیر سایه ی تنهای ام نشست
6 جنگ تریاک
7 بمب خوشه ای
8 تلخکها
9 چهار بیتی ها بخش سوم
10 سرافرازی ذلت

 » بیشتر بخوانید...
 ز دل نقش جمالت در نشی یار
 سحر این دل من ز سودا چه می شد
 بخوان شعرم
 ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن
 مه
 سی و پنجم
 ز علم چاره سازی بی گدازی
 بت بی نقش و نگارم جز تو یار ندارم
 بجه بجه ز جهان تا شه جهان باشی
 ای ز هندستان زلفت رهزنان برخاسته

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گفتی که نوبهار تورا نورس آورد

کرباس کهنه را بَبُرَد اطلس آورد

موجی که از کرا نۀ اطلس بپای خواست

ترسم به جای گوهر تابان خس آورد

باد جنوب تا که از این دست می وزد

یا بوف کور آرد و یا گرگس آورد

این دل ز میزبانی مهمان گرفته است

بنگر چه ها که بر سرم این ناکس آورد

دریایی از تگرگ به هر گوشه ریختند

توفان دمیده اند که آتش بس آورد

سپتمبر ۲۰۰۱
۱۳۸٠/۷/۱


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *