+ - x
 » از همین شاعر
1 روز پایان جهان
2 فریاد سبزه ها
3 زاد روز سحر
4 لحظه های خموش
5 همت کن
6 اگر مُردم
7 گلوی قلمم
8 زنده گی عشق من است
9 دلت از آسمان برکن
10 گفت و گویم با شعر

 » بیشتر بخوانید...
 ای خوش آن وقتيکه يوسف را زليخا می خريد
 دلا مکن بجهان کار و بار هوس
 گر علم خرابات تو را همنفسستی
 گر باده خوری تو با خردمندان خور
 به پیش آر سغراق گلگون من
 ای حیله هات شیرین تا کی مرا فریبی
 آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
 صنما چگونه گویم که تو نور جان مایی
 پیران که چنین مقام و حرمت دارند
 روز است ای دو دیده در روزنم نظر کن

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

قاتلم من، شب پیش

مست بودم

زدم کودک غم را کشتمبخدا!

عرق پیکر انگور اگر آریدم

پدر و مادر و بنیاد و برش خواهم کشتآمستردام - دوم می ۲۰۱۰


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *