+ - x
 » از همین شاعر
1 مرا بخوان
2 فریاد سبزه ها
3 روز پایان جهان
4 من بی نهایتم
5 بهار چیست؟
6 بیا زرتشت
7 شام جدایی
8 دوست دارم که فقط در برت ای مه باشم
9 دوست دارم که فقط در برت ای ماه باشم
10 من مرگ غفلتم

 » بیشتر بخوانید...
 حرم جز قبله قلب و نظر نیست
 نو به نو هر روز باری می کشم
 آمد ترش رویی دگر یا زمهریر است او مگر
 سیدی ایم هو کی، خذیدی ایم هو کی
 آزادی
 رو رو که نه ای عاشق ای زلفک و ای خالک
 لبی تا در لبانت می گذارم
 زندگی
 عشق است دلاور و فدایی
 شراب داد خدا مر مرا تو را سرکا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

درخت ریشه در خاکم
در هفت آسمان را کوفت
مه و خورشید و کوکب زادگان عمریست
که زیر برگ های همت خاکی و پاک من
پناه و سایه می جوینددلت از آسمان برکن
عروج خاک را در من تماشا کندانشگاه آزاد ۶ اوگوست ۲۰۱۰
گاه: ۱۴:۲۰


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *