+ - x
 » از همین شاعر
1 قشلاق زاده ام
2 مرگ زیباست
3 عشق بشر
4 لحظه های خموش
5 سرود کوهساران
6 همت کن
7 دوست دارم که فقط در برت ای ماه باشم
8 خلق
9 حنجر و گوش و نگاه
10 یک واپسین درود

 » بیشتر بخوانید...
 چند از این راه نو روزگار
 شبانه
 اگر به كوچه و یا خانه ریخت خونم بود
 در خانه خود یافتم از شاه نشانی
 ز زخم دف کفم بدرید ای جان
 طرح یک خالق زن
 ملت من
 نگاری را که می جویم به جانش
 آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
 ای رخ خندان تو مایه صد گلستان

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

درخت ریشه در خاکم
در هفت آسمان را کوفت
مه و خورشید و کوکب زادگان عمریست
که زیر برگ های همت خاکی و پاک من
پناه و سایه می جوینددلت از آسمان برکن
عروج خاک را در من تماشا کندانشگاه آزاد ۶ اوگوست ۲۰۱۰
گاه: ۱۴:۲۰


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *