+ - x
 » از همین شاعر
1 مادر
2 دوست دارم که فقط در برت ای مه باشم
3 به خوابیدگان
4 همت کن
5 روز پایان جهان
6 یک واپسین درود
7 فریاد سبزه ها
8 به دل گفتم فراموشت کند، از یاد دل رفتم
9 خلق
10 من از ساحل گریزانم

 » بیشتر بخوانید...
 ای جان من بیاد لبت تشنه بر شراب
 تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم
 دوران انتقالی
 دو یار زیرک و از باده کهن دومنی
 مهتاب برآمد کلک از گور برآمد
 دل که تصویر تو را ثانیه یی یاد آورد
 رو که به مهمان تو می نروم ای اخی
 به صلح آمد آن ترک تند عربده کن
 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
 یاد کن یاد از این آدم آزرده رفیق

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تو هم ای شب پرست تار رو یک گام همت کن

که من تا انتهای خویشتن رفتم

و آنجا هم برای رفتن ره بود۲۸ مارچ ۲۰۱۰ گاه: ۲۲:۴۳


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *