+ - x
 » از همین شاعر
1 تهمینه
2 شب همچنان سیاه
3 شطرنج
4 آمد و رفت
5 آشتی
6 گل سرخ غربت
7 قصه سنگ و خشت
8 میلاد
9 موعظه
10 سیب

 » بیشتر بخوانید...
 شیردلا صد هزار شیردلی کرده ای
 شبانه
 بده یک جام ای پیر خرابات
 در زیر سایه روشن ماه پریده رنگ
 هر که بهر تو انتظار کند
 افند کلیمیرا از زحمت ما چونی
 چو اندرآید یارم چه خوش بود به خدا
 کتبت قصۀ شوقی و مدمعی باکی
 یار مرا چو اشتران باز مهار می کشد
 لولیکان توییم در بگشا ای صنم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت

پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت

طلسم غربتم امشب شکسته خواهدشد

و سفره ای که تهی بود، بسته خواهدشد

و در حوالی شبهای عید، همسایه!

صدای گریه نخواهی شنید، همسایه!

همان غریبه که قلک نداشت، خواهدرفت

و کودکی که عروسک نداشت، خواهدرفتمنم تمام افق را به رنج گردیده،

منم که هر که مرا دیده، در گذر دیده

منم که نانی اگر داشتم، از آجر بود

و سفره ام که نبود از گرسنگی پر بود

به هرچه آینه، تصویری از شکست من است

به سنگ سنگ بناها، نشان دست من است

اگر به لطف و اگر قهر، می شناسندم

تمام مردم این شهر، می شناسندم

من ایستادم، اگر پشت آسمان خم شد

نماز خواندم، اگر دهر ابن ملجم شد
طلسم غربتم امشب شکسته خواهدشد

و سفره ام که تهی بود، بسته خواهد شد

غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت

پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفتچگونه بازنگردم، که سنگرم آنجاست

چگونه؟ آه، مزار برادرم آنجاست

چگونه باز نگردم که مسجد و محراب

و تیغ، منتظر بوسه بر سرم آنجاست

اقامه بود و اذان بود آنچه اینجا بود

قیام بستن و الله اکبرم آنجاست

شکسته بالی ام اینجا شکست طاقت نیست

کرانه ای که در آن خوب می پرم، آنجاست

مگیر خرده که یک پا و یک عصا دارم

مگیر خرده، که آن پای دیگرم آنجاستشکسته می گذرم امشب از کنار شما

و شرمسارم از الطاف بی شمار شما

من از سکوت شب سردتان خبر دارم

شهید داده ام، از دردتان خبر دارم

تو هم به سان من از یک ستاره سر دیدی

پدر ندیدی و خاکستر پدر دیدی

تویی که کوچة غربت سپرده ای با من

و نعش سوخته بر شانه برده ای با من

تو زخم دیدی اگر تازیانه من خوردم

تو سنگ خوردی اگر آب و دانه من خوردماگرچه مزرع ما دانه های جو هم داشت

و چند بتة مستوجب درو هم داشت

اگرچه تلخ شد آرامش همیشةتان

اگرچه کودک من سنگ زد به شیشة تان

اگرچه متهم جرم مستند بودم

اگرچه لایق سنگینی لحد بودم

دم سفر مپسندید ناامید مرا

ولو دروغ، عزیزان! بحل کنید مرا

تمام آنچه ندارم، نهاده خواهم رفت

پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت

به این امام قسم، چیز دیگری نبرم

به جز غبار حرم، چیز دیگری نبرم

خدا زیاد کند اجر دین و دنیاتان

و مستجاب شود باقی دعاهاتان

همیشه قلک فرزندهایتان پر باد

و نان دشمنتان هر که هست آجر باد


مشهد 27 / 1 / 1370


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *