+ - x
 » از همین شاعر
1 بیهوده ها
2 تصنیف مادر
3 تزویر
4 امتداد شکیبایی
5 سی و سومین نهال
6 شیرۀ هستی
7 در خنده های آیینه من گریه می کنم
8 حضور ناخلف بغض
9 تکت لاتری
10 حجلۀ زمین

 » بیشتر بخوانید...
 گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی
 دیدار در کوه قاف
 نه بارم بر سر دوشی نباشد هم بدوشم بار
 رنگ آرزو
 هله پاسبان منزل تو چگونه پاسبانی
 هر روز بامداد سلام علیکما
 طبیب درد بی درمان کدامست
 تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی دانم
 در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

آزادی (۱)
ای رفته و بسته خینهء آزادی
خیزد چی کسی به کینهء آزادی؟
از سرخی خون مرد مرهم باید
بر چارهء چاک سینهء آزادی

آزادی (۲)
تا جان نکنی به سنگر آزادی
کی سبز شود بوم و بر آزادی
مگذار برادرا! که داغی لغزد
بر دامن پاک خواهر آزادی

آزادی (۳)
ای مانده در اشک و ماتم آزادی
پیش آی به پای پرچم آزادی
یک عمر اسارت چکنم، می خواهم
یک لحظه حیات و یک دم آزادی

آزادی (۴)
ای خستهء اکناف شب آزادی
خورشید شو اندر طلب آزادی
کافر به شریعت جوانمردان است
واماندهء راه و مذهب آزادی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *